• 5700 Gyula, Kossuth L. u. 26.
  • Telefon/Fax: 66/562-270, 66/463-540

Érettségi utáni képzések

55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő

Szakképzés időtartama: 1 tanév

Szakmai előképzettség:

-      54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző, vagy

-      54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző, vagy

-      54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás), vagy

-      54 344 04 Államháztartási ügyintéző

Korábban megszerzett szakmai előképzettség beszámítása:

-      Korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy aki a könyvviteli szolgáltatást végzők

nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel

szempontjából mérlegképes könyvelő, vagy

-      Felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség esetében, - amennyiben nem közgazdasági

felsőoktatásban szerzett végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett

záróvizsga) - legalább két legalább két év pénzügyi, vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat,

vagy

-      Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló

133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és

biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó

szakképesítések      valamelyike     (kivétel     nonprofit      menedzser,      pénzügyőr,      valutapénztáros      és

valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy

-      Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási

rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó

szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac

szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések

valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki

és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy

-      Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter

hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel valutapénztáros, vámkezelő, vámügyintéző,

jövedéki ügyintéző szakképesítés), vagy

-      A felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI.21.) EMMI

rendelet    szerinti    gazdaságtudományok     képzési    területen     pénzügy    és     számvitel     felsőoktatási

szakképzésben szerzett (kivétel felsőfokú nonprofit pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens angol

nyelven Nonprofit Finance and Accounting Economist Assistant és felsőfokú pénzintézeti közgazdász-

asszisztens angol nyelven Banking Economist Assistant) szakképzettség.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

Pályaalkalmassági követelmények: -


3.1.12.

4121

Könyvelő (analitikus)

Analitikus könyvelő

3.1.13.

4122

Bérelszámoló

Bérelszámoló

3.1.14.

4131

Készlet- és

anyagnyilvántartó

Készlet- és anyagnyilvántartó

 

3.1.15.

 

1411*

Számviteli és pénzügyi

tevékenységet folytató

egység vezetője

 

Számviteli egység vezetője

3.1.16.

2513*

Könyvvizsgáló, könyvelő,

könyvszakértő

Könyvelő

3.1.17.

2514*

Kontroller

Kontroller, belső ellenőr

3.1.18.

2521*

Szervezetirányítási

elemző, szervező

Szervezetirányítási vezető

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljai

azonosító száma

megnevezése

10773-12

Jogi feladatok a gyakorlatban

10774-16

Pénzügyi feladatok ellátása

10775-16

Adózási feladatok ellátása

10776-16

Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása

10777-16

Államháztartási számviteli feladatok ellátása

11886-16

Számviteli szervezési feladatok gyakorlata

10779-16

Államháztartási elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása

 

*felsőfokú végzettség megléte esetében

 

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe

tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, költségvetési beszámolót készít.

Ellátja az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: államháztartási

számviteli jogszabály) hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a

könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a

belső információs rendszert is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok

elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat.

Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az

adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a

számviteli alapelvek betartásával.

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

Korábbi szakmai vizsga beszámítása

 

A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII.

8.) PM rendelet alapján megkezdett szakmai vizsgák eredményes vizsgarészeinek beszámítására 2017. december

31-ig a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsga-egyenértékűségi tábla az irányadó.

55 723 01 Ápoló
55 723 02 Csecsemő és gyermekápoló
35 762 01 Demencia gondozó
35 811 03 Diétás szakács
55 762 02 Gerontológiai gondozó
35 622 01 Gyógy- és fűszernövénytermesztő
55 723 11 Mentőápoló
55 726 02 Sportmasszőr
55 762 06 Szociális, gyermek– és ifjúságvédelmi ügyintéző
55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő
35 811 02 Vendéglátó-üzletvezető

  

Kövess minket