• 5700 Gyula, Sándorhegy 2
  • Telefon/Fax: 66/562-270, 66/463-540

Érettségi utáni képzések

55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő

Szakképzés időtartama: 1 tanév

Szakmai előképzettség:

-      54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző, vagy

-      54 344 02 Vállalkozási- és bérügyintéző, vagy

-      54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás), vagy

-      54 344 04 Államháztartási ügyintéző

Korábban megszerzett szakmai előképzettség beszámítása:

-      Korábban megszerzett Mérlegképes könyvelő szakképesítés, vagy aki a könyvviteli szolgáltatást végzők

nyilvántartásába vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel

szempontjából mérlegképes könyvelő, vagy

-      Felsőfokú (egyetemi vagy főiskolai) iskolai végzettség esetében, - amennyiben nem közgazdasági

felsőoktatásban szerzett végzettség (oklevél, vagy az oklevél kibocsátásának feltételeként letett

záróvizsga) - legalább két legalább két év pénzügyi, vagy számviteli területen szerzett (igazolt) gyakorlat,

vagy

-      Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló

133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet szerinti az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és

biztosítási piac szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó

szakképesítések      valamelyike     (kivétel     nonprofit      menedzser,      pénzügyőr,      valutapénztáros      és

valutaügyintéző, vám-, jövedéki és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy

-      Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási

rendjéről szóló 1/2006. (II. 17.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó

szakképesítések, továbbá az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac

szabályozásáért, a számviteli szabályozásért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések

valamelyike (kivétel nonprofit menedzser, pénzügyőr, valutapénztáros és valutaügyintéző, vám-, jövedéki

és termékdíj ügyintéző, közösségi civilszervező szakképesítés), vagy

-      Az Országos Képzési Jegyzékről szóló 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet szerinti a pénzügyminiszter

hatáskörébe tartozó szakképesítések valamelyike (kivétel valutapénztáros, vámkezelő, vámügyintéző,

jövedéki ügyintéző szakképesítés), vagy

-      A felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló 39/2012. (XI.21.) EMMI

rendelet    szerinti    gazdaságtudományok     képzési    területen     pénzügy    és     számvitel     felsőoktatási

szakképzésben szerzett (kivétel felsőfokú nonprofit pénzügyi és számviteli közgazdász-asszisztens angol

nyelven Nonprofit Finance and Accounting Economist Assistant és felsőfokú pénzintézeti közgazdász-

asszisztens angol nyelven Banking Economist Assistant) szakképzettség.

Egészségügyi alkalmassági követelmények: -

Pályaalkalmassági követelmények: -


3.1.12.

4121

Könyvelő (analitikus)

Analitikus könyvelő

3.1.13.

4122

Bérelszámoló

Bérelszámoló

3.1.14.

4131

Készlet- és

anyagnyilvántartó

Készlet- és anyagnyilvántartó

 

3.1.15.

 

1411*

Számviteli és pénzügyi

tevékenységet folytató

egység vezetője

 

Számviteli egység vezetője

3.1.16.

2513*

Könyvvizsgáló, könyvelő,

könyvszakértő

Könyvelő

3.1.17.

2514*

Kontroller

Kontroller, belső ellenőr

3.1.18.

2521*

Szervezetirányítási

elemző, szervező

Szervezetirányítási vezető

A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljai

azonosító száma

megnevezése

10773-12

Jogi feladatok a gyakorlatban

10774-16

Pénzügyi feladatok ellátása

10775-16

Adózási feladatok ellátása

10776-16

Államháztartási gazdálkodási feladatok ellátása

10777-16

Államháztartási számviteli feladatok ellátása

11886-16

Számviteli szervezési feladatok gyakorlata

10779-16

Államháztartási elemzési - ellenőrzési feladatok ellátása

 

*felsőfokú végzettség megléte esetében

 

A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. § (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe

tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, költségvetési beszámolót készít.

Ellátja az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: államháztartási

számviteli jogszabály) hatálya alá tartozó államháztartás szervezeteinél mindazokat a feladatokat, amelyek a

könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a

belső információs rendszert is.

Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok

elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat.

Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az

adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a

számviteli alapelvek betartásával.

 

SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK

 

Korábbi szakmai vizsga beszámítása

 

A pénzügyminiszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 23/2008. (VIII.

8.) PM rendelet alapján megkezdett szakmai vizsgák eredményes vizsgarészeinek beszámítására 2017. december

31-ig a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsga-egyenértékűségi tábla az irányadó.

  

Kövess minket