• 5700 Gyula, Sándorhegy 2
  • Telefon/Fax: 66/562-270, 66/463-540

Érettségi utáni képzések

ÉRETTSÉGI UTÁNI SZAKKÉPZÉSEINK

Képzési idő: 2 tanév

 

INFOKOMMUNIKÁCIÓS HÁLÓZATÉPÍTŐ ÉS -ÜZEMELTETŐ TECHNIKUS

 

A szakma megnevezése: Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus

A szakma azonosító száma: 5-0612-12-01

A végzettséggel ellátható munkaterületek

Az Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető technikus feladata az infokommunikációs hálózatok, így a távközlési, informatikai-és optikai gerinc hálózatok fizikai telepítése és üzemeltetése. Munka jellégétől függően csapatban vagy önállóan dolgozik, kábelhálózatok, kötések, rendezők telepítésén és a végberendezések installálásán, az útvonalak konfigurálásán, valamint a címzések beállításán. Üzemelteti a rendszerben lévő kábelhálózati elemeket és végberendezéseket, távközlési méréseket végez, hibát diagnosztizál és javít.

A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám

Szakma megnevezése

FEOR-szám

FEOR megnevezése

Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus

3146

Telekommunikációs technikus

Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus

3141

Informatikai és kommunikációs rendszereket kezelő technikus

nfokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus

3143

Számítógéphálózat-és rendszertechnikus

Infokommunikációs hálózatépítő és -üzemeltető technikus

7342

Informatikai és tele-kommunikációsberendezések műszerésze, javítója

 

 

INFORMATIKAI RENDSZER-ÉS ALKALMAZÁS-ÜZEMELTETŐ TECHNIKUS

A szakma megnevezése: Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető technikus

A szakma azonosító száma: 5-0612-12-02

A végzettséggel ellátható munkaterületek

Informatikai, illetve hálózati ismeretei birtokában csapatban és önállóan dolgozva kis-és közepes méretű hálózatok tervezésében, telepítésében és üzemeltetésében vesz részt. Együttműködik a rendszerszervezőkkel, szoftverfejlesztőkkel, egyszerűbb problémákat az internetet felhasználva önállóan megold. Felelősségi körébe tartozhat többek között a vállalatnál működő, illetve felhőszolgáltatásként igénybe vett informatikai hálózati eszközök, különböző operációs rendszerű szerverek és munkaállomások, alkalmazások összehangolt működésének és frissítésének biztosítása, a felhőszolgáltatásokhoz kapcsolódás biztosítása. Segítséget nyújt kollégáinak alkalmazások használatában, alkalmazás üzemeltetési feladatokat lát el. Projektek keretében informatikai biztonsági eszközöket, tűzfalakat, vírusvédelmi szoftvereket telepít és konfigurál, virtualizált kiszolgálói környezetet üzemeltet. Programozási alapismeretek birtokában, alkalmazói, illetve webes feladatokat old meg, webes kiszolgálói rendszert üzemeltet, adatbázisokat kezel. Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.

Szakma megnevezése

FEOR-szám

FEOR megnevezése

Informatikai rendszer-és alkalmazás-üzemeltető technikus

3143

Számítógéphálózat-és rendszertechnikus

 

 

SZOFTVERFEJLESZTŐ ÉS -TESZTELŐ TECHNIKUS

A szakma megnevezése: Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus

A szakma azonosító száma: 5-0613-12-03

A végzettséggel ellátható munkaterületek

A Szoftverfejlesztő és -tesztelő technikus olyan szakember, aki képes webes-, asztali-és mobilalkalmazást (szoftvert) tervezni és fejleszteni, tesztelni és dokumentálni. A webfejlesztési és kódolási feladatokon túl adatbázisok tervezését és kezelését is elvégzi. Csapatban dolgozva együttműködik a szoftverfejlesztési projektben résztvevő többi munkatársával. Önállóan elvégzi a rábízott részfeladatokat, használja a csoportmunkát támogató fejlesztői-és verziókezelő eszközöket. Munkája során jelentkező problémákat önállóan oldja meg webes kereséssel és internetes tudásbázisok használatával. Az új technológiák alkalmazására nyitott, tudását folyamatosan fejleszti. Szakmai témákban hatékonyan kommunikál magyarul és angolul egyaránt.

Szakma megnevezése

FEOR-szám

FEOR megnevezése

 

 

FEOR-ban csak felsőfokú végzettséghez kötött szoftverfejlesztő munkakör van, míg az ipar elvárja a technikusi szintet is.

 

 

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ

A szakma megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző

A szakma azonosító száma: 504110901

A végzettséggel ellátható munkaterületek:

A pénzügyi és számviteli tudása alkalmassá teszi, hogy aktív és meghatározó tagja legyen a gazdálkodó szervezet pénzügyimenedzsmentjének. Kompetenciái birtokában kulcsszerepet játszik a pénzügyi és számviteli (rész)feladatok elvégzésében, ellenőrzésében. Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások, irodai szoftverek és adatbázisok segítségével az előírásoknak megfelelően könyvelői, kontírozói, számlázási, ügyviteli és ügyintézői feladatokat végez, adóbevallást készít. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adó-és járulékfizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Szóban és írásban a kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmi szolgáltatójával. A szabályoknak megfelelően intézi a számlákkal és házipénztárral kapcsolatos feladatokat, a ki-és befizetéseket, valamint az utalásokat. Nyilvántartja, kezeli a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, megrendeléseket és szerződéseket. Egyezteti a bejövő és kimentő számlákat. A pénz és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez. Összegyűjti, rendszerezi az értékelő munkához szükséges adatokat és információkat, amelyre alapozva statisztikai összeállításokat, előterjesztéseket készít. Szakmai irányítással befektetési döntések, vállalkozásfinanszírozási feladatok adminisztratív teendőit végrehajtja. Kezdeményezője a felhőalapú pénzügyi szolgáltatások alkalmazásának. Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám

Szakma megnevezése

FEOR-szám

FEOR megnevezése

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

3611

Pénzügyi ügyintéző

3614

Számviteli ügyintéző

4121

Könyvelő(Analitikus)

4122

Bérelszámoló

 

4123

Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

 

4129

Egyéb számviteli foglalkozású

 

4131

Készlet-és anyagnyilvántartó

 

4136

Iratkezelő, irattáros

 

 

VÁLLALKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ

A szakma megnevezése: Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

A szakma azonosító száma: 504110902

A végzettséggel ellátható munkaterületek:

A vállalkozás ügyintézői feladatait jellemzőena kkv. szektorban látja el.Ellátja a vállalkozás ügyviteli feladatait, szakmai útmutatás alapján közreműködik a pénzügyi feladatok teljesítésében. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, az ehhez szükséges iratokat, leveleket, dokumentumokat elkészíti, kezeli. Vezetői iránymutatásnak megfelelően közreműködik a vállalkozás szabályzatainak elkészítésében, figyelemmel kíséri azok változásait. Nyilvántartásokat vezet a megrendelésekről, szerződésekről, bejövő számlákról. Ellátja az értékesítéssel kapcsolatos rábízott feladatokat. Egyezteti a bejövő és kimenő számlákat. Szakmai útmutatással részt vesz a hitelezés és pénzügyi tervezés előkészítésében. Az előírásoknak megfelelően elvégzi a költségszámítási feladatokat, a leltározást és az ehhez kapcsolódófeladatokat megszervezi. A vállalkozás szabályzatainak megfelelően ellátja a finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladatait. Közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében. Kezeli az egyes projektekhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, iratanyagokat. Előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, azokat kezeli és rendszerezi. Ellátja a könyveléshez, ellenőrzéshez kapcsolódó vállalkozáson belüli teendőket. Jogszabályi előírásnak megfelelően elkészíti a vállalkozás bevallásait, azokat szakmai ellenőrzés után elektronikus úton beküldi és részt vesz a hatósági ellenőrzések lebonyolításában. Feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket. Használja a feladatellátáshoz szükséges irodai eszközöket és ügyviteli szoftvereket. Ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, és reprezentációs feladatokat. Üzleti célú rendezvényeket, megbeszéléseket szervez, ennek dokumentációját elkészíti és kezeli. Betartja az adatok és üzleti titkok védelemére, valamint az információ biztonságra vonatkozó előírásokat.

A szakmához rendelt legjellemzőbb FEOR szám

Szakma megnevezése

FEOR-szám

FEOR megnevezése

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

3631

Konferencia-és rendezvényszervező

3641

Személyi asszisztens

4111

Titkár(nő)

4112

Általános irodai adminisztrátor

 

4113

Gépíró, szövegszerkesztő

 

4114

Adatrögzítő, kódoló

 

4131

Készlet-és anyagnyilvántartó

 

4121

Könyvelő (analítikus)

 

4122

Bérelszámoló

 

4123

Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

 

4131

Készlet-és anyagnyilvántartó

 

4134

Humánpolitikai adminisztrátor

 

4136

Iratkezelő, irattáros

 

KERESKEDŐ ÉS WEBÁRUHÁZI TECHNIKUSSZAKMA

A szakma megnevezése: Kereskedő és webáruházi technikus

A szakma azonosító száma: 5 0416 13 03

A végzettséggel ellátható munkaterületek:

A kereskedő és webáruházi technikusi képzés, olyan komplex tudást adó szakmai oktatás, amely teljesen új távlatokat nyit a kereskedelmi folyamatokban, az online értékesítésben, úgymint a digitalizáció vagy a technológiai újítások az áruforgalom területén. A szakképzett technikuskereskedelmi egységet és webáruházat működtet. Feladata az áruforgalom lebonyolítása, az áruk adás-vétele, amely magában foglalja a B2B,a B2C kereskedelmi és webáruházi értékesítést. Megtervezi, elemzi, értékeli az áruforgalmi tevékenységet. A vállalkozás nyereséges gazdálkodása érdekében alkalmazza a gazdasági, a marketing, a jogi ismereteket, melynek következtében képes kialakítani a kereskedelmi egység külső/belső arculatát, termék-, ár-, értékesítési-, és kommunikációs politikáját. Irányítja, szervezi és ellenőrzi a kereskedelmi egység szabályszerű működését, ellátja a nyilvántartással, az vásárlók kezelésével, az adatszolgáltatással, az adatok védelmével kapcsolatos adminisztratív feladatokat. Kezeli a megrendeléseket, a törzsvásárlói nyilvántartásokat, a bónuszrendszereket. Árukatalógusokat, árjegyzékeket állít össze. Konkurencia elemzést végez a termékkereskedelem területén. A legkorszerűbb digitális és technológiai ismereteinek alkalmazásával irányítja a kereskedelmi és elektronikus rendszerek folyamatszervezését, informatikai megvalósítását. Aktualizálja az online tartalmakat, részt vesz az aktuális online, offline kampányok lebonyolításában. Szakszerűen kommunikál idegen nyelven. Feladatait környezettudatosan, a fenntarthatóság jegyében végzi.

 

Szakma megnevezése

FEOR-szám

FEOR megnevezése

Kereskedő és webáruházi technikus

5111

Kereskedő

5112

Vezető eladó

5123

Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök

3622

Kereskedelmi ügyintéző

1333

Kereskedelmi tevékenységet folytató egység vezetője

 

 

EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENSSZAKMA

A szakma megnevezése: Egészsgéügyi asszisztens

A szakma szakmairányai: Audiológiai asszisztens, Endoszkópos asszisztens, Fogászati asszisztens, Gyógyszertári asszisztens, Kardiológiai és angiológiai asszisztens, Klinikai neurofiziológiai asszisztens, Perioperatív asszisztens, Radiográfiai asszisztens

A szakma azonosító száma: 5 0913 03 02

Egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama:

Szakképző iskolai oktatásban: -

Technikumi oktatásban: 440 óra

Érettségire épülő oktatásban: 160 óra

  

Kövess minket