• 5700 Gyula, Sándorhegy 2
  • Telefon/Fax: 66/562-270, 66/463-540

Erasmus+

Erasmus+

erasmus2020flag.jpg

Olaszországban tanulhattak a göndöcsös diákok

Göndöcs Benedek Középiskola ERASMUS+

2019, GRADO Olaszország.

Szakoktatók első sikeres szakmai mobilitása

Image
Tájékoztatjuk azokat a tanulóinkat és elméleti vagy gyakorlati oktatóinkat, akik a vendéglátó szakgimnáziumi, vagy szakiskolai szakképzésben vesznek részt (cukrász, pincér, szakács, vendéglátás-szervező), hogy a Göndöcs Benedek Középiskola az ERASMUS+ pályázatot nyert.

Projekt időtartama 2019.10.01-2021.09.30.

Projekt célja az esélyteremtés szakmai tapasztalatszerzéshez –a gyulai Göndöcs Benedek Középiskola tanulóinak és oktatóinak vendéglátás szakirányú szakmai mobilitása Olaszországban.

Az iskola az alábbi nemzetközi stratégiai célok elérése érdekében tervezte meg.
Iskolánk korábbi partneri kapcsolatainak kulturális, oktatási céljai helyett ma a duális képzés hazai erősödésével, inkább a szakmai továbbképzés és a gyakorlati képzés területén érezzük szükségét új nemzetközi tapasztalatok megszerzésének.
A globalizáció hatására a turizmus és a vendéglátás területén egyre nő a nemzetközi területen szerzett gyakorlati tudás iránti igény. A hazánkban is megjelenő új receptúrák, alapanyagok, technológiák, gépek, berendezések, étkezési szokások, divatirányzatok szükségessé teszik ezek megismerését, amit a magyar szakoktatás csak nagyon korlátozottan tud biztosítani a tanulóinknak.
Iskolánkban, a fenntartó egyház olaszországi kapcsolatrendszere miatt is célszerűnek tűnik, hogy a szakmai kapcsolatok kezdeti kiépítése olasz partnerek irányába indul el.
Fejlesztési tervünket az alábbi célok elérése érdekében fogalmaztuk meg:

- Aktív és hasznos nemzetközi kapcsolatrendszer kiépítése

- Megfelelés a felénk irányuló új elvárásoknak a diákok, a szülők, oktatók, és munkahelyek részéről.

- Fő célunk: korszerű, a nemzetközi munkaerő-piacon is használható szakmai gyakorlati ismeretek átadása diákjainknak, amelyek segítségével nagyobb esélyük lehet a tanult szakmában való elhelyezkedésre.

- Ezt szolgálhatja a külföldi szakmai gyakorlatok beépítése a pedagógiai programunkba: esélyteremtő szakmai mobilitás (sok esetben) hátrányos helyzetű, de tehetséges fiatalok számára.

-  A szakmai képzés mellett fontos a mobilitások nevelő hatása, a nyitottság, az elfogadás erősítése, más országok megismerése által.

- Előző években jól működő, mára már csak jelképes külföldi testvériskolai kapcsolataink és tapasztalataink nyomán, célunk új, nemzetközi kapcsolatok kiépítése.

- Szakmai oktatási programunk minőségének emelése révén, Békés megye számára felkészültebb, tájékozottabb, nyitottabb és nemzetközi tapasztalattal is bíró szakemberek képzése.

- Vonzóbbá szeretnénk tenni iskolánkat a pályaválasztás előtt álló fiatalok részére. Azzal, hogy külföldi gyakorlatra is eljuthatnak tanulóink, nőhet a hozzánk jelentkezők száma, ill. csökkenhet az iskolát elhagyók aránya.

- Azt tervezzük, hogy motivációs eszközként - a külföldi gyakorlat lehetőségével - is próbáljuk javítani a diákok eredményeit, hiszen, csak a legjobbak kapnak esélyt a programban való részvételre.

- Szeretnénk közvetlenül rálátni jó nemzetközi példákra, különösen a szakképzés szervezésének és a duális képzésnek a tapasztalatait és módszereit kívánjuk a helyszínen tanulmányozni.

- Célunk, hogy a szaktanárok és a szakoktatók számára is új perspektívát nyújtsunk azzal, hogy az iskola kilép a nemzetközi színtérre.

- Szeretnénk a kollégák közötti együttműködés területén új módszereket bevezetni mind jellegében, mind minőségében. Ennek a nemzetközi mobilitási projektnek már a megtervezése is újszerű ötleteket szült a tantestületben, a közös kivitelezés, a kihívás felpezsdítő hatására pedig egy új minőségi szintre juthat el a csapat, szakmai és pedagógiai területen is. Mivel a hazai szakképzési struktúrában szinte nincs a vendéglátós szaktanárok részére továbbképzési lehetőség, ezt a hiányt szeretnénk pótolni olyan továbbképzésekkel, amelyek a kollégák igényeit is figyelembe véve

- Fontos cél, hogy ne csak az iskola tanári karához közvetlenül tartozó szaktanárok és szakoktatók vegyenek részt a projektben, hanem azok a szakoktató kollégák is, akik a gyakorlati képzést a partner vendéglátó vállalkozásoknál biztosítják tanulóink számára.

- Az lenne az ideális, ha ez a projekt beindítana egy hosszútávú kapcsolatot az iskola és az olaszországi képzőhelyek között, ami a továbbiakban - akár - már külső forrás nélkül is fenntartható lenne. Iskolánk a fenti terveket beépíti pedagógiai programjába, ezért pályázati támogatás nélkül is működőképes nemzetközi gyakorlati lehetőséget szeretnénk létrehozni.

Első lépésben a Marco Polo Csoport közreműködésével Olaszországban a vendéglátás területén, majd - lehetőség szerint – több európai országban is, illetve a szociális területen tanuló diákjaink bevonásával.

Felhívás:

Szeretné fejleszteni szakmai ismereteit, hogy diákjait magasabb színvonalon oktathassa?
Szívesen részt venne egy tanulmányúton, ahol kipróbálhatja magát egy elismert olasz séf mellett?

A mobilitáson kínálunk:

Lehetőséget egy ingyenes szakmai továbbképzésre, tanulmányútra gyakorlattal
Az olasz gasztronómia megismerésének lehetőségét
A szakács; pincér és cukrász szakoktatók munkájának kapcsolódási pontjára fókuszál a továbbképzés, ezért mindhárom terület érintésre kerül, az oktató kollégák együttműködési kerül a középpontba
Szakmai fejlődést, nemzetközi körülmények közötti tapasztalatszerzést
 … napos szakmai tanulmányút
A mobilitás alatt teljes ellátást, szállást, kiutazás és a hazautazás biztosítását
Olasz – magyar tolmácsok segítik a továbbképzést
Europass mobilitási igazolványt a továbbképzésről

A mobilitáson kötelessége:

Részt venni a munkaprogram minden programján a 7 nap alatt (2 nap oda-visszautazás, 5 nap szakmai program)
A gyakorlatra az előírások szerinti munkaruháról gondoskodni (szakács kabát, nadrág, csúszásmenetes cipő, sapka, konyharuha)
Szakmai beszámolót készíteni a hazaérkezést követő 30 napon belül, azt megjelentetni saját munkahelye honlapján és megküldeni az alapítványnak, saját munkahelyén bemutatót tartani a szakmai út tapasztalatairól, fényképekkel illusztrálva
Indulásként megjelölt helyen és időpontban megjelenni, mind az oda, mind a visszaút esetén, a csoporttal együtt utazni köteles mindenki
Elektronikus kérdőív kitöltése az Európai Unió által üzemeltetett Mobility Tool felület által generált kérdések alapján, elmulasztása esetén a támogatást a résztvevő köteles megfizetni
A napi és hétvégi kérdőívek kitöltése, a továbbképzés értékelése
2 db recept és a hozzá tartozó módszertan leírása.

  

Kövess minket