• 5700 Gyula, Sándorhegy 2
  • Telefon/Fax: 66/562-270, 66/463-540

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

Gazdálkodás és menedzsment ágazat

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKMA

Érettségit és technikusi szakmai végzettséget adó, 5 éves képzés

A pénzügyi és számviteli tudása alkalmassá teszi, hogy aktív és meghatározó tagja legyen a gazdálkodó szervezet pénzügyi menedzsmentjének. Kompetenciái birtokában kulcsszerepet játszik a pénzügyi és számviteli (rész)feladatok elvégzésében, ellenőrzésében.

Számítógépes programcsomagok, informatikai alkalmazások, irodai szoftverek és adatbázisok segítségével az előírásoknak megfelelően könyvelői, kontírozói, számlázási, ügyviteli és ügyintézői feladatokat végez, adóbevallást készít. Elvégzi a gazdálkodó szervezet adó- és járulékfizetési kötelezettségeihez kapcsolódó elektronikus ügyintézési feladatokat. Szóban és írásban a kapcsolatot tart a vállalkozás pénzforgalmi szolgáltatójával.

A szabályoknak megfelelően intézi a számlákkal és házipénztárral kapcsolatos feladatokat, a ki- és befizetéseket, valamint az utalásokat. Nyilvántartja, kezeli a pénzügyi és számviteli bizonylatokat, iratanyagokat, megrendeléseket és szerződéseket. Egyezteti a bejövő és kimentő számlákat. A pénz és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez.

Összegyűjti, rendszerezi az értékelő munkához szükséges adatokat és információkat, amelyre alapozva statisztikai összeállításokat, előterjesztéseket készít. Szakmai irányítással befektetési döntések, vállalkozásfinanszírozási feladatok adminisztratív teendőit végrehajtja. Kezdeményezője a felhőalapú pénzügyi szolgáltatások alkalmazásának.

Felelős és precíz munkája során mindvégig ügyel az adatkezelés, az informatikai biztonság normáinak betartására és az üzleti titok megőrzésére.

 

Szakma megnevezése

FEOR-szám

FEOR megnevezése

Pénzügyi-számviteli ügyintéző

3611

Pénzügyi ügyintéző

 

3614

Számviteli ügyintéző

 

4121

Könyvelő (Analitikus)

 

4122

Bérelszámoló

 

4123

Pénzügyi, statisztikai, biztosítási adminisztrátor

 

4129

Egyéb számviteli foglalkozású

 

4131

Készlet- és anyagnyilvántartó

 

4136

Iratkezelő, irattáros

 

VÁLLALKOZÁSI ÜGYVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKMA

Érettségit és technikusi szakmai végzettséget adó, 5 éves képzés

A vállalkozás ügyintézői feladatait jellemzően a kkv. szektorban látja el. Ellátja a vállalkozás ügyviteli feladatait, szakmai útmutatás alapján közreműködik a pénzügyi feladatok teljesítésében. Kapcsolatot tart a munkatársakkal, ügyfelekkel, az ehhez szükséges iratokat, leveleket, dokumentumokat elkészíti, kezeli. Vezetői iránymutatásnak megfelelően közreműködik a vállalkozás szabályzatainak elkészítésében, figyelemmel kíséri azok változásait.

Nyilvántartásokat vezet a megrendelésekről, szerződésekről, bejövő számlákról. Ellátja az értékesítéssel kapcsolatos rábízott feladatokat. Egyezteti a bejövő és kimenő számlákat. Szakmai útmutatással részt vesz a hitelezés és pénzügyi tervezés előkészítésében. Az előírásoknak megfelelően elvégzi a költségszámítási feladatokat, a leltározást és az ehhez kapcsolódó feladatokat megszervezi.

A vállalkozás szabályzatainak megfelelően ellátja a finanszírozási feladatok adminisztratív részfeladatait. Közreműködik a vállalkozás üzleti tervének elkészítésében.

Kezeli az egyes projektekhez kapcsolódó elektronikus nyilvántartásokat, iratanyagokat. Előkészíti a munkaerő-gazdálkodással kapcsolatos nyilvántartásokat, azokat kezeli és rendszerezi.

Ellátja a könyveléshez, ellenőrzéshez kapcsolódó vállalkozáson belüli teendőket.

Jogszabályi előírásnak megfelelően elkészíti a vállalkozás bevallásait, azokat szakmai ellenőrzés után elektronikus úton beküldi és részt vesz a hatósági ellenőrzések lebonyolításában. Feltérképezi és nyomon követi az aktuális támogatási lehetőségeket. Használja a feladatellátáshoz szükséges irodai eszközöket és ügyviteli szoftvereket.

Ellátja a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, és reprezentációs feladatokat. Üzleti célú rendezvényeket, megbeszéléseket szervez, ennek dokumentációját elkészíti és kezeli.

Betartja az adatok és üzleti titkok védelemére, valamint az információ biztonságra vonatkozó előírásokat

 

 

Szakma megnevezése

FEOR-szám

FEOR megnevezése

 

Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

3631

Konferencia- és

 

 

rendezvényszervező

 

 

 

 

 

3641

Személyi asszisztens

 

 

4111

Titkár(nő)

 

4112

Általános irodai adminisztrátor

 

 

4113

Gépíró, szövegszerkesztő

 

 

4114

Adatrögzítő, kódoló

 

 

4121

Könyvelő (analitikus)

 

 

4122

Bérelszámoló

 

 

4123

Pénzügyi, statisztikai, biztosítási

 

 

adminisztrátor

 

 

 

 

 

4131

Készlet- és anyagnyilvántartó

 

 

4134

Humánpolitikai adminisztrátor

 

 

4136

Iratkezelő, irattáros

 

 

 

 

 

  

Kövess minket